Πέμπτη, 28 Οκτωβρίου 2010

Λόγω της ημέραςΚάθε χρόνο τέτοια μέρα, ξυπνά η μνήμη των παλαιότερων, και καλό είναι να ''ανοίγουν'' τα αυτιά των νεότερων για να ακούν τους ηρωισμούς Ελλήνων μιας άλλης εποχής.
Εποχής χωρίς κινητά, καγιέν, κότερα, ψευτομαγκιάς και ανόητης ''μόστρας'' του σήμερα.

Εμείς θα σταθούμε στην μνήμη της Τριφύλιας-Κυπαρίσσιας μάνας Ελένης Ιωαννίδου, και στο γράμμα της προς τον τότε πρόεδρο της κυβερνήσεως.
Η Ελένη Ιωαννίδου ήταν μάνα εννέα αγοριών εκ των οποίων οι πέντε το 1940 υπηρετούσαν στον Ελληνικό στρατό στο μέτωπο. Όταν πληροφορήθηκε τον θάνατο του γιού της Ευάγγελου, που έπεσε μαχόμενος στην περιοχή της Κλεισούρας, έγραψε αυτό το γράμμα.

Πρὸς τὸν Πρόεδρον τῆς Κυβερνήσεως
Κύριον Ἀλέξανδρον Κορυζήν

Ὁ υἱός μου, Εὐάγγελος Ἰ. Ἰωαννίδης, ἀπωλέσθη εἰς τὰς ἐπιχειρήσεις τῆς Κλεισούρας.
Παρήγγειλα εἰς τοὺς τέσσαρας ἤδη ὑπηρετοῦντας υἱούς μου: Χρῆστον, Κώσταν, Γεώργιον καὶ Νίκον Ἰ. Ἰωαννίδην, νὰ ἐκδικηθῶσιν τὸν θάνατον τοῦ ἀδελφοῦ των.

Κρατῶ εἰς ἐφεδρείαν ἄλλους τέσσαρας: Πάνον, Ἀθανάσιον, Γρηγόριον καὶ Μενέλαον Ἰ. Ἰωαννίδη, κλάσεων 1917 καὶ νεωτέρων.

Παρακαλῶ κληθῶσιν ὀνομαστικῶς καὶ οὗτοι, εἰς πάσαν περίπτωσιν ἀνάγκης τῆς Πατρίδος ἢ τυχὸν ἀπωλείας ἑτέρου τέκνου μου πρὸς ἐκδίκησιν ἐχθροῦ.
Γνωρίσατε Βασιλέα μας ὅτι ὕστατον ἐπιφώνημα θέλει εἶναι:
ΖΗΤΩ Η ΠΑΤΡΙΣ

Ἑλένη Ἰωάννου Ἰωαννίδου
Κυπαρισσία, 2 Φεβρουαρίου 1941

1 σχόλιο: