Τετάρτη, 15 Σεπτεμβρίου 2010

Αύξηση της στήριξης της Ε.Ε. στον τομέα της μελισσοκομίας με 2,5 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα


Τα εθνικά προγράμματα 27 κρατών μελών για τη βελτίωση της παραγωγής και της εμπορίας των προϊόντων μελισσοκομίας για την περίοδο 2011-2013 ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η συνδρομή της ΕΕ στη χρηματοδότηση των προγραμμάτων αυξήθηκε κατά περίπου 25% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο (2008-2010), δηλαδή από 26 εκατ. ευρώ ανήλθε σε 32 εκατ. ευρώ ετησίως. Η καλή κατάσταση του τομέα της μελισσοκομίας είναι ένα ευαίσθητο θέμα, δεδομένου του σημαντικού ρόλου των μελισσών στην επικονίαση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Επιτροπής, η Ελλάδα έχει τις περισσότερες κυψέλες μελισσών στην ΕΕ (1,5 εκατομμύρια), μετά την Ισπανία (2,5 εκατομμύρια).

Τα τελευταία έτη, ο τομέας αντιμετωπίζει πρωτοφανή θνησιμότητα των μελισσών, πράγμα το οποίο καθιστά την οικονομική κατάσταση δύσκολη για τους μελισσοκόμους και αποτελεί απειλή για τη βιοποικιλότητα. Τα εθνικά προγράμματα αποτελούν, επί του παρόντος, το μόνο διαθέσιμο εργαλείο για την εν μέρει αντιστάθμιση της απώλειας των μελισσών. Τα κράτη μέλη είναι ικανοποιημένα με τα αποτελέσματα των εν λόγω προγραμμάτων και οι θετικές συνέπειες των μέτρων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων για τον τομέα αναγνωρίζονται ευρέως από τους μελισσοκόμους. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή αποφάσισε να αυξήσει τον συνολικό ετήσιο προϋπολογισμό που χορηγείται για τη συγχρηματοδότηση των εθνικών προγραμμάτων σε 32 εκατ. ευρώ ανά έτος για το 2011, 2012 και 2013, σε σχέση με το επίπεδο της συγχρηματοδότησης (26 εκατ. ευρώ) που ήταν διαθέσιμο κατά την περίοδο 2008-2010. Η αύξηση αυτή θα επιτρέψει τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων και αποδεικνύει τη δυναμική προσέγγιση της Επιτροπής για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο ιδιαίτερα ευαίσθητος αυτός τομέας. Όλα τα κράτη μέλη κοινοποίησαν τα εθνικά μελισσοκομικά προγράμματά τους στην Επιτροπή. Τα προγράμματα αφορούν μέτρα όπως: η καταπολέμηση της βαρρόας, ο εξορθολογισμός της εποχικής μετακίνησης, η στήριξη των εργαστηρίων, η ανασύσταση του μελισσοκομικού κεφαλαίου, τα προγράμματα εφαρμοσμένης έρευνας και η τεχνική βοήθεια. Τα 27 προγράμματα είναι επιλέξιμα για συγχρηματοδότηση.

Δείτε εδώ την ανακοίνωση της Ε.Ε.

ΠΗΓΗ: agrotypos

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου