Τρίτη, 13 Ιουλίου 2010

Ωρίων...δικαιολογημένες αντιδράσεις


Ω Ρ Ι Ω Ν - Το ΔΙΚΤΥΟ των ΚΥΝΗΓΩΝ
Κρήτης 2, 15127, Μελίσσια-Αθήνα
www.orion.net.gr orion@orion.net.gr
Αθήνα, 13/7/2010

Προς τους αξιότιμους:
- Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, κ. Κάρολο Παπούλια
- Πρωθυπουργό, κ. Γιώργο Παπανδρέου
- Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης κ. Θεόδωρο Πάγκαλο

Κοινοποίηση:
- Υπουργό ΠΕΚΑ, κα Τίνα Μπιρμπίλη
- Υφυπουργό ΠΕΚΑ, κ. Αθ.Μωραϊτη
- Αρχηγούς πολιτικών κομμάτων
- Βουλευτές του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
- Μέσα μαζικής ενημέρωσης
- Κυνηγετικές οργανώσεις
- Μέλη και φίλοι του Ωρίωνα

Θέμα: Μεθοδεύσεις κατά του Κυνηγίου στις διεργασίες διαμόρφωσης της σχετικής υπουργικής απόφασης 2010-2011

Αξιότιμοι κύριοι,

Η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, από την ανάληψη των καθηκόντων της έχει αποδείξει πως λειτουργεί σε ό,τι έχει να κάνει με την θήρα, μονομερώς, χωρίς την απαραίτητη επιστημονική τεκμηρίωση αλλά και χωρίς τη γνώμη και τη συμμετοχή των εκπροσώπων των Κυνηγετικών Οργανώσεων παρά το γεγονός πως αυτές αποτελούν σωματεία αναγνωρισμένα και συνεργαζόμενα με το συγκεκριμένο Υπουργείο και ελέγχονται άμεσα από τις κατά τόπους Δασικές Αρχές.

Από τον Οκτώβριο του 2009 και ενώ ακόμα οι αρμοδιότητες στο νεοσύστατο Υπουργείο ΠΕΚΑ δεν είχαν καθοριστεί, δέκα (10) οικολογικές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) έστειλαν προς το Υπουργείο σχέδιο νόμου (!) με το φιλόδοξο τίτλο «Ασπίδα προστασίας για τη Βιοποικιλότητα» γεγονός που αποδεικνύει πως οι σχετικές διεργασίες είχαν αποφασιστεί και ξεκινήσει να υλοποιούνται προεκλογικά. Μεγάλο ποσοστό των προτάσεων των περιβαλλοντικών ΜΚΟ ενσωματώθηκε όπως μπορεί να διαπιστώσει κανείς στο νομοσχέδιο για τη βιοποικιλότητα που κατέθεσε το ΥΠΕΚΑ για το οποίο η δημόσια διαβούλευση έληξε βεβιασμένα τη Δευτέρα 12/7/2010.

Οι παραπάνω οργανώσεις στην εισήγησή τους πρότειναν ιδιαίτερα σημαντική μείωση στη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου, αφαιρώντας με συνοπτικές διαδικασίες το μήνα Φεβρουάριο από αυτή, σε δύο σειρές κειμένου και χωρίς καμία επιστημονική αναφορά και τεκμηρίωση. Με αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί παρά να θεωρηθεί (όπως είναι αναμενόμενο) πως οι συγκεκριμένες οργανώσεις διακατέχονται από αρνητική προκατάληψη απέναντι στη θήρα, η οποία όμως δε βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα.

Στα ίδια πλαίσια κινήθηκαν και οι συντελεστές του «Κόκκινου βιβλίου για τα απειλούμενα ζώα της Ελλάδας» που εκδόθηκε πρόσφατα. Στη θεματική ενότητα για τα πτηνά προτείνουν ολικές απαγορεύσεις θήρας για μερικά είδη όπως η πετροπέρδικα, για την οποία παραθέτουν μόλις δύο (2) βιβλιογραφικές αναφορές εκ των οποίων η μία έχει σαν αντικείμενο τη γενετική ταυτοποίηση και η δεύτερη εκπονήθηκε τη δεκαετία του 1980. Δεν χρειάζεται να είναι κανείς ειδικός επιστήμονας για να αντιληφθεί πως από τις παραπάνω βιβλιογραφικές αναφορές δεν προκύπτουν πρόσφατα πληθυσμιακά στοιχεία. Κι όμως, οι συντελεστές της συγκεκριμένης πρότασης για συνολική απαγόρευση της θήρας της πετροπέρδικας, αναφέρουν με βεβαιότητα πως ο πληθυσμός της πετροπέρδικας έχει συρρικνωθεί και σε μερικές περιοχές έχει εκλείψει, σε μία πρωτοφανή εκτροπή από κάθε έννοια επιστημονικής δεοντολογίας και τεκμηρίωσης.

Σε ότι αφορά στη θήρα και στην προετοιμασία για την έκδοση της νέας ετήσιας ρυθμιστικής απόφασης, φοβούμαστε πως και η ηγεσία του συγκεκριμένου Υπουργείου φαίνεται να δρα μεροληπτικά και μονομερώς με σαφώς αντικυνηγετικές προθέσεις, οι οποίες όμως δε βασίζονται σε επιστημονικά δεδομένα αλλά στις προσωπικές αντιλήψεις τόσο της κυρίας Υπουργού, όσο και των «συμβούλων» που έχει επιλέξει και προέρχονται από τις ίδιες οικολογικές ΜΚΟ. Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται στο ακέραιο με την «πρόσκληση» από το ΥΠΕΚΑ σε διάλογο για το κυνήγι στον οποίο θα πάρουν μέρος η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος, η Πανελλήνια Ένωση Βιοτεχνών & Επαγγελματιών Κυνηγετικών Ειδών (ΠΕΒΕΚΕ), επτά (7) οικολογικές ΜΚΟ και ένα (1) πανεπιστημιακό ίδρυμα:

1 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
2 WWF Ελλάς
3 ΑΝΙΜΑ-Σύλλογος Προστασίας & Περίθαλψης ʼγριας Ζωής
4 Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης
5 Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων
6 Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία
7 Πανεπιστήμιο Αθηνών,Τμήμα Βιολογίας, Έδρα Ζωολογίας
8 Καλλιστώ
Από τις παραπάνω επτά ΜΚΟ οι τέσσερις συμμετείχαν και συνυπέγραψαν την ατεκμηρίωτη πρόταση για αφαίρεση του Φεβρουαρίου από τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου. Κατ΄ επέκταση θεωρείται βέβαιο το γεγονός πως δεν προσέρχονται με ανιδιοτέλεια, αμεροληψία και επιστημονική επάρκεια όπως θα άρμοζε σε διάλογο αυτού του επιπέδου, αλλά με προσωπικές και αυθαίρετες (στο βαθμό που δεν τεκμηριώνονται) αντιλήψεις. Η αποδοχή τέτοιων αντιλήψεων από επίσημο θεσμικό φορέα της Πολιτείας, όπως είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, δε μπορεί παρά να συνιστά εκτροπή από τις υποχρεώσεις που απορρέουν με την ανάληψη καθηκόντων από την ηγεσία του και συγκεκριμένα την Υπουργό κα Μπιρμπίλη.

Θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δημοσιευτούν τα ονόματα και το επίπεδο εξειδίκευσης των εκπροσώπων των παραπάνω περιβαλλοντικών ΜΚΟ που θα πάρουν μέρος στο διάλογο και θα καθορίσουν το ρυθμιστικό πλαίσιο για τη Θήρα στην Ελλάδα, καθώς και το αν έχουν ασχοληθεί ποτέ με θέματα διαχείρισης της θήρας και των θηραματικών πληθυσμών έτσι ώστε να μπορούν να διαπιστώσουν οι Έλληνες κυνηγοί αλλά και οι πολίτες αυτής της χώρας τα κριτήρια με τα οποία λαμβάνονται οι επώδυνες αλλά αστήριχτες αποφάσεις εις βάρος τους.

Η ηγεσία του ΥΠΕΚΑ υιοθέτησε στο ακέραιο και απέστειλε ήδη στην Ε.Ε. με συνοπτικές διαδικασίες την πρόταση της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας με τις νέες περιοχές για ένταξη στο δίκτυο Natura 2000. Την παραπάνω αυθαίρετη κίνηση στο βαθμό που δεν ελέγχθηκε και δεν αξιολογήθηκε επιστημονικά και στο βαθμό που δεν έχουν δημοσιευτεί τα κριτήρια με τα οποία έγινε η επιλογή των συγκεκριμένων περιοχών, έρχεται να συμπληρώσει η άκρως απαξιωτική για τις Κυνηγετικές Οργανώσεις (οι οποίες όπως αναφέρουμε και στην εισαγωγή, αποτελούν σωματεία αναγνωρισμένα και συνεργαζόμενα με το συγκεκριμένο Υπουργείο και ελέγχονται άμεσα από τις κατά τόπους Δασικές Αρχές), πρόσκληση για διάλογο για το μέλλον της θήρας στην Ελλάδα με επτά οργανώσεις οι οποίες δεν έχουν αξιολογηθεί ποτέ για τα χρήματα που δαπανούν και δεν είναι υποχρεωμένες να δημοσιεύουν τα αποτελέσματα των ερευνών τους έτσι ώστε να μπορεί να κρίνει κάθε Έλληνας πολίτης αν επιτελούν ή όχι το έργο για το οποίο ιδρύθηκαν και λειτουργούν.

Εκτός των παραπάνω, το νέο νομοσχέδιο για τη βιοποικιλότητα προβλέπει μεταξύ άλλων ρητά πως οι οικολογικές ΜΚΟ έχουν το δικαίωμα συνεργασίας με το ΥΠΕΚΑ σε διάφορα θέματα εφόσον έχουν «αποδεδειγμένη επιστημονική επάρκεια, τεχνογνωσία και εμπειρία». Η παραπάνω προϋπόθεση η οποία θα έπρεπε να θεωρείται δεδομένη για κάθε πολιτικό φορέα σε ευνομούμενη χώρα, αναιρείται πριν ακόμα ψηφιστεί το νομοσχέδιο, από το ίδιο το Υπουργείο το οποίο την εισηγείται, με την επίσημη πρόσκληση σε διάλογο για τη θήρα σε οργανώσεις των οποίων το αντικείμενο δεν έχει καμία σχέση με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα ή έστω δεν έχουν καμία επιστημονική γνώση και εξειδίκευση έτσι ώστε να είναι σε θέση να προσφέρουν κάτι στον παραπάνω διάλογο.

Εκτός αυτού, έντονα ερωτηματικά εγείρει ο αποκλεισμός των σχετικών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων του ΑΠΘ τα οποία έχουν σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών τους ασύγκριτα μεγαλύτερη σχέση και εξειδίκευση σε θέματα σχετικά με τη διαχείριση της θήρας και των θηραματικών πληθυσμών σε σχέση με το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Συμπληρωματικά αναφέρουμε πως στο νομοσχέδιο για τη βιοποικιλότητα που κατέθεσε πρόσφατα το ΥΠΕΚΑ και αναμένεται να περάσει σύντομα από τη βουλή, προβλέπεται η δυνατότητα να απαγορευτεί πλήρως η θήρα σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια απειλή για τη βιοποικιλότητα, ανεξάρτητα από την αιτία για την οποία αυτή εκδηλώνεται. Το ΥΠΕΚΑ στα σχετικά δελτία τύπου κάνει λόγο για «εναρμόνιση του εθνικού στο κοινοτικό δίκαιο» και με δεδομένο το γεγονός πως η Ε.Ε, αναγνωρίζει τη νόμιμη θήρα ως επωφελή για τη βιοποικιλότητα δραστηριότητα, θα περίμενε κανείς την ενίσχυση παρά τους ατεκμηρίωτους περιορισμούς θήρας που προτείνονται στο νομοσχέδιο.

Γίνεται επομένως προφανές πως σε ότι έχει να κάνει με τις αναμενόμενες ρυθμίσεις για την κυνηγετική περίοδο 2010 – 2011, οι νόμιμοι Έλληνες κυνηγοί έχουμε να κάνουμε με μία ενορχηστρωμένη επίθεση κατά της παραδοσιακής δραστηριότητας της θήρας η οποία συντονίζεται από την ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής και θεωρείται βέβαιο πως θα επιφέρει αναίτιες και μη επιστημονικά τεκμηριωμένες απαγορεύσεις και περιορισμούς στη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Θεωρούμε τη συνάντηση που έχει εξαγγελθεί ως καίριο χτύπημα κατά της νόμιμης δραστηριότητας της θήρας, των σχετικών επιταγών της Ε.Ε. η οποία αναφέρει ρητά πως η θήρα είναι επωφελής για τη βιοποικιλότητα, της συνταγματικά κατοχυρωμένης αρχής της αναλογικότητας εις βάρος των 230.000 Ελλήνων κυνηγών, κάθε έννοιας επιστημονικής δεοντολογίας και τεκμηρίωσης και της ορθής πολιτικής εκπροσώπησης με μοναδικούς υπεύθυνους την κα Υπουργό και τον αρμόδιο Υφυπουργό.

Η συγκυρία στην οποία συμβαίνουν τα παραπάνω ενισχύει ακόμη περισσότερο τα προβλήματα που θα προκύψουν με τις αναμενόμενες αρνητικές για τη Θήρα αποφάσεις, με δεδομένο το γεγονός πως η Θήρα αποτελεί διέξοδο για αρκετούς Έλληνες πολίτες οι οποίοι εκτός από τα εισοδήματα τους, βλέπουν να περιορίζεται αναίτια και η αγαπημένη τους δραστηριότητα. Το ίδιο ισχύει και για τους επαγγελματίες του κλάδου οι περισσότεροι από τους οποίους είναι κυνηγοί και για τους οποίους προφανώς τα αποτελέσματα θα είναι ακόμη πιο οδυνηρά.

Λαμβάνοντας ως δεδομένη τη στάση της ηγεσίας του ΥΠΕΚΑ, αξιώνουμε πλέον από την Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος, ως νόμιμο εκπρόσωπο των Ελλήνων κυνηγών, να προβεί σε χρήση παντός νόμιμου δικαιώματος, τόσο σε Εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, για την υπεράσπιση του κυνηγιού στην Ελλάδα που δέχεται τη μεγαλύτερη αναίτια και αυθαίρετη επίθεση των τελευταίων δεκαετιών, ιδίως σε περίπτωση που από τις παραπάνω διεργασίες προκύψει κάποια μη επιστημονικά τεκμηριωμένη απαγόρευση ή περιορισμός θήρας.

Για τον Ωρίωνα
Με σεβασμό,

O Πρόεδρος
Δημήτρης Χριστοδουλάκης
Ο Γ.Γραμματέας
Νίκος Παπαϊωάννου
www.orion.net.gr

6 σχόλια:

 1. Ερώρηση προς τους 230.000 κυνηγούς.
  Πώς θα νοιώθατε άν κάποιο άλλο είδος ζωής,πιό εξελιγμένο σκεπτόταν και έκρινε ότι πρέπει να σας τουφεκίζει διότι προσφέρει υπηρεσίες στην φύση η ότι βοηθά με την ενέργεια αυτή το περιβάλον ?
  Μετά από την τυχόν απάντησή σας θα μπορούσαμε να συζητήσουμε τις αντιρρήσεις σας στις αποφάσεις του Υπουργείου.
  Διατυπώνω μία σκέψη χωρίς καμμία εμπάθεια προς τους κυνηγούς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Φίλε Φώτη εφόσον είμαι ένας από τους 230.000, άρα απευθύνεται και προς εμένα η ερώτηση.
  Η τουφεκιά μπορεί να μην βοηθά το περιβάλλον, η δυνατότητα να υπάρχει αυτή η τουφεκιά, τώρα και στο μέλλον, είναι που βοηθά.
  Στην υποθετική σου ερώτηση δεν μπορώ να απαντήσω αντικειμενικά, υποθέτω πως δεν θα ένιωθα καλά.
  Τέλος, η καταγγελία δεν αναφέρεται στην συζήτηση του υπουργείου αλλά στο στημένο παιχνίδι τους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Αφηστε τα πουλια και τα ζωακια να ζησουν!
  Αυτα σας ενοχλουν?
  Η σταρατη επισημανση του Φωτη(Λαουταρη) λεει πολλα!
  Γιατι να αφαιρεις ζωες?
  Ποιος ο λογος?
  Ημουν κυνηγος 12 χρονια,αλλα καταλαβα οτι δεν χρειαζεται και υπαρχουν,αλλα-καλυτερα φυσιολατρικα σπορ και χομπυ.
  Ασε που οι λαθροθηρες τεινουν να ξεπερασουν τους κυνηγους σε αριθμο ! (αληθεια ειναι αυτο)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Φώτη το έχεις ξαναγράψει για το κυνήγι (μακάρι να απαγορευόταν αυτό το βάρβαρο σπόρ)και μια και το έφερε η κουβέντα να σου πώ και εγώ με την σειρά μου δεν ντρέπεσαι που κλέβεις το μέλι από τις μέλισσες μάλιστα οταν ξέρεις οτι μερικές θα σε τσιμπήσουν και θα πεθάνουν; ή μήπως θεωρείς το μέλι απαραίτητο προϊόν για την διατροφή σου;.Καλά θα είναι πρίν απευθυνθούμε σε μια πολυπληθή ομάδα ανθρώπων και τους προσβάλουμε σαν βάρβαρους να σκεπτόμαστε καλύτερα γιατί θα μπορούσαν να τεκμηριώσουν ένα σωρό παραδείγματα για το ποιός είναι τί.Παράδειγμα θα σεβόμουν στο ακαίρεο έναν ο οποίος είναι φυτοφάγος και δεν τρώει τίποτα το ζωϊκό αλλά από βραδύς να τρώμε αρνήσια παϊδάκια και κοτόπουλα στην σχάρα και μετά να κατηγορούμε το κυνήγι και τους κυνηγούς έέ πάει πολύ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Μάρκο όντως δύο φορές έκανα σχόλιο για το κυνήγι.Δέν το έκανα πιστεύοντας ότι θα αλλάξει γνώμη κανείς αλλά γιατί η γοητεία του διαδικτύου
  αυτή είναι ,να μπορείς να ανταλλάσεις απόψεις με πολύ κόσμο.
  Βέβαια μετά από αυτά δέν έχω σκοπό να κάνω άλλο σχόλιο ,οι απόψεις μου πλέον είναι γνωστές και δέν θα χρησίμευε σε κάτι.
  Η σύγκριση όμως που κάνεις με την μελισσοκομία είναι άστοχη.
  Σε χίλιους ανθρώπους να κάνεις την ερώτηση ούτε ένας δέν θα πεί ότι είναι το ίδιο με το κυνήγι.
  Τέλος θέλω να σου πώ ειλικρινά ότι σε έχω κατατάξει από την γενικότερη παρουσία σου στο blog στους σοβαρούς ανθρώπους γι'αυτό το σχόλιο σου "τους έχω όλους γραμμένους" πιστεύω ότι είταν άτυχη στιγμή (που όλοι μπορεί να έχουμε καποιες φορές).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Όλοι έχουμε τις απόψεις μας για συγκεκριμένα θέματα τις οποίες εκθέτουμε μέσα από τον διάλογο.
  Όταν όμως τα επιχειρήματα των ''αντιπάλων'' σταματούν σε χαρακτηρισμούς του τύπου ''δολοφόνοι'', ''ψυχοπαθείς'' κλπ και εκτοξεύονται από νοικοκυραίους προς νοικοκυραίους, τότε σε βγάζουν από τα ρούχα σου και λες φωναχτά αυτό που αληθινά σκέφτεσαι.
  Δικαιολογώ τον Μάρκο γιατί και εγώ πολλές φορές έτσι αντιδρώ.
  Το σωστό θα ήταν, οι κατά του κυνηγίου, να δώσουν τον αγώνα τους ώστε με θεμιτά μέσα να πείσουν την πολιτεία να αποφανθεί κατά του κυνηγίου με νόμο.
  Τότε και εγώ θα σταματούσα το κυνήγι διότι δεν μου αρέσει η παρανομία. Έως τότε θα κυνηγώ σύμφωνα με τον νόμο και οι ειρωνικές κατηγορίες και χαρακτηρισμοί θα με αφήνουν παγερά αδιάφορο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή