Τρίτη, 27 Ιουλίου 2010

Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για τα γεωργικά φάρμακα


Το ενημερωτικό σημείωμα για το υπό κατάθεση νομοσχέδιο για τα γεωργικά φάρμακα δημοσιοποίησε η υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κατερίνα Μπατζελή, ζητώντας τον καθορισμό συνεδρίασης της αρμόδιας κοινοβουλευτικής Επιτροπής ώστε το νομοσχέδιο να τεθεί προς διαβούλευση. Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου:
- Θεσπίζονται αναγκαία εφαρμοστικά μέτρα σχετικά: α) με την διάθεση φυτοπροσπατευτικών προϊόντων στην αγορά (διαδικασίες αδειοδότησης καθώς και όρων και προϋποθέσεων της διακίνησης και διάθεσης στην αγορά) β) με τα στατιστικά στοιχείων των γεωργικών φαρμάκων (εισαγωγή, διακίνηση, χρήση) και γ) με τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωϊκής προέλευσης
- Ενσωματώνονται στο εθνικό δίκαιο οι διατάξεις της οδηγίας που αφορά στον καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την εφαρμογή της ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων, συμπεριλαμβάνοντας τα απαραίτητα εθνικά μέτρα για την επίτευξη των στόχων της οδηγίας.
- Εισάγονται συμπληρωματικές εθνικές διατάξεις οι οποίες ρυθμίζουν θέματα για τα γεωργικά φάρμακα (καταπολέμησης των εχθρών των καλλιεργειών και του περιορισμού των κινδύνων από τη χρήση των γεωργικών φαρμάκων για το χρήστη, τον καταναλωτή και το περιβάλλον) τα οποία δεν ρυθμίζονται από τα προαναφερόμενα κοινοτικά νομοθετήματα.
- Θεσπίζεται Εθνικό Συνταγολόγιο Φυτοπροαστατευτικών Προϊόντων και των όρων και προϋποθέσεων χορήγησης γεωργικών φαρμάκων
- Θεσπίζονται διαδικασίες παρακολούθησης των τιμών των γεωργικών φαρμάκων
- Θεσπίζονται και εφαρμόζονται διαδικασίες ελέγχων- α) εμπορίας, διακίνησης και διάθεσης γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, β) μηχανισμού εφαρμογής, γ) υπολειμμάτων στα αγροτικά προϊόντα- και επιβολής αναλογικών και αποτρεπτικών κυρώσεων στους παραβάτες.
ΠΗΓΗ: agronews

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου